Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Foto: Poskytované služby

Poskytované služby

Poskytované služby Správy služeb hlavního města Prahy:

  • V oblasti ochrany obyvatel
  • V oblasti silniční motorové nákladní dopravy na území hl. města Prahy
  • V oblasti odstraňování silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) na území hl. města Prahy
  • Ochrana movitého a nemovitého majetku hl. města Prahy
  • V oblasti telekomunikačních služeb na území hl. města Prahy
  • V oblasti zajištění pobytu ve Školícím a výcvikovém zařízení Žihle
  • V oblasti zajištění potřeb Krizového štábu hl. města Prahy

Ostatní informace:

Informace o termínech a místech provádění komplexní údržby komunikací na území hl. města Prahy