Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Kontaktní místa

Správa služeb hl. m. Prahy
Kundratka 19
Praha 8 – Libeň
180 00

telefon:
ústředna: 222 027 000

Provozní řád objektu Korunní 98, Praha 10
Provozní řád areálu Správy služeb hl. m. Praha, Kundratka 19, Praha 8

e-mail: info@sshmp.cz

Daňové doklady v elektronické podobě po dohodě s námi zasílejte na adresu: faktury@sshmp.cz
 

 

Databáze odtažených vozidel

hledat

Vážení spoluobčané,
zde je pro ty, kterým bylo odtaženo vozidlo, připravena databáze, prostřednictvím které si mohou zkontrolovat zda vozidlo skutečně odtaženo bylo a na jakém odtahovém parkovišti si ho mohou vyzvednout.

Současná právní úprava zná tři základní situace, kdy může být zasaženo do práv vlastníka (provozovatele) vozidla tak, že je jeho vozidlo odtaženo.

1. § 27 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

2. §45 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

3. § 19a/1 a § 19b/1 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů