Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2) zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

informace § 18 odst. 2) zákona č. 101/2000 Sb.

Správce - Identifikace subjektu: SPRÁVA SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70889660
Druh subjektu: Příspěvková organizace hl. m. Prahy

Účel (účely) zpracování osobních údajů:
OCHRANA MAJETKU – ODTAŽENÝCH VOZIDEL A ODTAŽENÝCH VOZIDEL PŘED KRÁDEŽÍ A ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ JEDNOHO Z HLAVNÍCH ÚKOLŮ ORGANIZACE, KTERÝM JE BVYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ZA NUCENÉ ODTAHY VOZIDEL, TZN. OCHRANA MAJETKU HL. M. PRAHY

Kategorie subjektů údajů
Zákazníci (klienti) oznamovatele – žadatelé o vydání vozidel, provozovatelé a vlastníci vozidel, dlužníci

Kategorie osobních údajů
Základní identifikační údaje subjektů údajů

Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektů

Místa zpracování osobních údajů, jsou-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele
sídlo organizace, odtahová parkoviště

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:
Správce
Jiní příjemci: MĚSTSKÁ POLICIE HMP, POLICIE ČR, SOUDY A JINÉ STÁTNÍ ORGÁNY

Doba uchování:
Po dobu trvání právního zájmu (promlčecí doby).