Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Napište nám

Odeslat

Databáze odtažených vozidel

hledat

Informace uveřejňované podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a): viz. odkaz sekce o nás

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b): viz. odkaz sekce o nás

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c): Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen ,,SSHMP") nerozhoduje o právech a povinnostech subjektů, nevykonává vrchnostenskou správu, není správní orgán

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d): SSHMP nerozhoduje o právech a povinnostech subjektů, nevykonává vrchnostenskou správu, není správní orgán

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e):
zákon č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb., občanský zákoník
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f): pro tyto účely používá SSHMP sazebník úhrad, který je přiložen níže na této stránce

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g): viz. odkaz

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. h): žádné

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. i): žádné

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. j): info@sshmp.cz

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf Sazebník služeb.pdf [PDF, 129 kB]