Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Nabídka rekreace
ŽIHLE

Aktuality

Napište nám

Odeslat

Databáze odtažených vozidel

hledat

Vážení spoluobčané,
zde je pro ty, kterým bylo odtaženo vozidlo, připravena databáze, prostřednictvím které si mohou zkontrolovat zda vozidlo skutečně odtaženo bylo a na jakém odtahovém parkovišti si ho mohou vyzvednout.

Současná právní úprava zná tři základní situace, kdy může být zasaženo do práv vlastníka (provozovatele) vozidla tak, že je jeho vozidlo odtaženo.

1. § 27 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

2. §45 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

3. § 19a/1 a § 19b/1 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Garážová stání k pronajmutí

Informace o dostupnosti jednotlivých stání:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, je správcem víceúčelových úkrytů, které jsou využívány jako garáže. V současnosti jsou volná místa k pronajmutí. 
Ceník míst a dodatek k ceníku.

Pro podrobnosti se obracejte na kontaktního zaměstnance, paní Kateřinu Skopcovou, tel.: 222 027 164

Garážové stání

Praha

Umístění

ul. BRYKSOVA Praha 14 - Černý Most u zastávky MHD „Bryksova“
ul. OCELKOVA Praha 14 - Černý Most u nové lávky pro pěší přes ulici Ocelkova
ul. ZELENEČSKÁ Praha 14 - Hloubětín ulice Nehvizdská
nám. JIŘÍHO Z PODĚBRAD A Praha 3 - Vinohrady naproti ulici Přemyslovská
nám. JIŘÍHO Z PODĚBRAD B Praha 3 - Vinohrady naproti ulici Přemyslovská
nám. KOMENSKÉHO Praha 3 - Žižkov naproti ulici Roháčova
ul. WASSERMANNOVA A Praha 5- Barrandov pod plaveckým bazénem
ul. WASSERMANNOVA B Praha 5- Barrandov pod plaveckým bazénem
     

  

Úprava objektů úkrytů civilní ochrany - parkovacích ploch v ul. Wassermannova

  Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP), správce objektů úkrytů civilní ochrany v ulici Wassermannova, Praha 5 – Hlubočepy (pod plaveckým bazénem), jejichž střechy jsou využívány jako parkovací plochy, oznamuje jejich uživatelům, že původně předpokládaný termín úpravy parkovacích ploch, který byl plánován na 1. 10. 2016, byl zrušen a záměr provést úpravy parkovacích ploch bude realizován po dokončení souvisejících jednání s příslušnými orgány hl. m. Prahy a dokončení potřebných správních řízení s úpravami související. Informace o novém termínu bude zveřejněna v místě.

 

Vozidla, která nebudou do zahájení úprav v nově určeném termínu z parkovací plochy odstraněna, budou odtažena na odtahové parkoviště SSHMP a vydána budou proti předložení občanského a technického průkazu jejich provozovatelům. Dovolujeme si upozornit, že provozovatelům vozidel bude účtována náhrada nákladů na odtah a parkovné.

 

Pokud máte zájem o pronájem parkovacího místa, můžete zaslat žádost na email skopcova@sshmp.cz, pokud jste tak již neučinil/a. Vaše žádost bude zaevidována a v souvislosti s dokončením úprav parkovací plochy Vám bude zaslán návrh nájemní smlouvy včetně výše nájemného. O výši nájemného nebylo dosud s konečnou platností rozhodnuto, nicméně předběžně je zvažována částka cca ve výši 500,- Kč za 1 měsíc
a parkovací stání, konečná výše bude obsažena v návrhu nájemní smlouvy